Informuję, że na podstawie Rozporządzenia  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 11 marca 2020r, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  do 07 czerwca 2020 r.   ograniczone jest  funkcjonowanie ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Przypominam, że  oprócz nauczania zdalnego, na terenie Szkoły prowadzone są:

od 21 maja 2020 r.    zajęcia rewalidacyjne oraz  terapia pedagogiczna,

od 27 maja 2020 r.  konsultacje dla maturzystów i  uczniów zdających egzaminy kwalifikacyjne (kl.III T),

od 01 czerwca 2020 r. konsultacje dla uczniów wszystkich przedmiotów-indywidualnie lub w małych grupach.

Harmonogramy poszczególnych konsultacji zamieszczane są sukcesywnie na stronie Szkoły.

Serdecznie Państwa pozdrawiam

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Wiśniewska