Wśrodę 18 października  uczniowie naszej Szkoły z klas I T, III Ti, III Tl uczestniczyli, jak co roku, w wydarzeniach związanych z Dolnośląskim Festiwalem Nauki w edycji regionalnej w Zgorzelcu. Tym razem wysłuchaliśmy wykładu „Rodzina, której przyznano 5 Nagród Nobla”, wygłoszonego przez prof. UWr. dr. hab. K.Orzechowskiego, a od dr M.Sochockiej z PAN-u dowiedzieliśmy się „Dlaczego diety nie działają”.  Przy okazji wstąpiliśmy do McDonalda, aby się nieco pokrzepić (ale to jeszcze przed wykładem :) ).  Wyprawa okazała się udana.  20171018_111619 (Kopiowanie) 20171018_111833 (Kopiowanie)20171018_111632 (Kopiowanie) 20171018_112854 (Kopiowanie) 20171018_113221 (Kopiowanie) 20171018_124013 (Kopiowanie) 20171018_131420 (Kopiowanie)