Wydaje się, że jeszcze tak niedawno, uczniowie  ósmych klas szkoły podstawowej, z niepokojem  i towarzyszącymi im wątpliwościami, podejmowali ważne decyzje o wyborze kolejnego w ich życiu okresu edukacji, a już z takim samym dylematem przychodzi zmierzyć się ich młodszym koleżankom i kolegom z kolejnego rocznika. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i planom co do wyboru  szkoły średniej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, będzie cyklicznie prezentował swoją atrakcyjną i bogatą ofertę programowo-edukacyjną na rok szkolny 2021/2022, adresując ją do przyszłych absolwentów szkół podstawowych naszego regionu.

Przedsięwzięcie to realizować będziemy poprzez szeroko zakrojone działania promocyjne, nie tylko w lokalnych mediach, jak również poprzez naszą stronę internetową i Facebooka, ale przede wszystkim zapraszając ich do gryfowskiego ZSOiZ i pokazując im nasze osiągnięcia, a przede wszystkim aktualne i przyszłe działania edukacyjne oraz ofertę zajęć pozalekcyjnych. Jesteśmy przekonani, że poprzez te działania zachęcimy ich do wyboru naszej placówki edukacyjnej.

Pierwsza nasza propozycja dotyczy Liceum Ogólnokształcącego. Ten typ szkoły jest przede wszystkim dla tych uczniów, którzy chcą w przyszłości, po czterech latach edukacji, studiować na różnorodnych kierunkach, jak również zdobywać umiejętności wyrażania opinii i poglądów dotyczących współczesnej cywilizacji i kultury, a także kształtować swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Naszym przyszłym uczniom oferujemy dwie klasy w Liceum Ogólnokształcącym:

- językową – z rozszerzonym językiem angielskim i językiem niemieckim

 

- humanistyczną – z rozszerzonym językiem polskim, historią lub wiedzą  o społeczeństwie

 

- medialno-teatralną – z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim

 

- biologiczno-chemiczną z rozszerzoną chemią i biologią z elementami biotechnologii

 

- matematyczno-informatyczną – z rozszerzoną matematyką i informatyką z elementami grafiki komputerowej

 

Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych form rozwoju swoich zainteresowań i pasji intelektualnych oraz kulturalno-społecznych, takich jak m.in.:

- wyjazdy do kin na ciekawe i „głośne” produkcje sezony filmowego (m.in. „Ciemno, prawie noc” w reżyserii Bartosza Lankosza, na podstawie powieści Joanny Bator o tym samym tytule),

- oglądanie wystaw muzealnych (m.in. w październiku i grudniu 2019 roku miało miejsce zwiedzanie muzeum – „Domu Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie;  integralną częścią tego przedsięwzięcia było uczestnictwo w tej placówce muzealnej w spektaklu teatralnym, wyreżyserowanym przez aktora Teatru im. Cypriana Kamila Norwida Jacka Paruszyńskiego, a poświęconego znanemu Gryfowianinowi – Johannesowi Avenariusowi; zaś w grudniu poprzedniego roku uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze stałą ekspozycją w Muzeum Łużyckim w Gorlitz).

- udział w wystawach i wernisażach organizowanych w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym w Gryfowie Śląskim,

- warsztaty z języka niemieckiego w Gőrlitz (przeważnie połączone z poznaniem historii i kultury pogranicza polsko-niemieckiego),

- warsztaty z języka angielskiego, z udziałem lektorów – wolontariuszy, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,

- udział w szkolnych konkursach z języków niemieckiego i angielskiego,

- udział w powiatowych i szkolnych konkursach z języka polskiego i historii,

- przygotowywanie okolicznościowych akademii (np. z okazji „Narodowego Święta Niepodległości”),

- udział w wykładach i prezentacjach odbywających się z okazji „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”,

- uczestnictwo w szkolnym projekcie wychowawczo-edukacyjnym – „Im się udało, czyli jak odnieść sukces” (uczniowie mają okazję poznać wiele interesujących osób, którzy spełniając się zawodowo, artystycznie i społecznie zaznaczyli swoją obecność w życiu naszego regionu), a także wiele innych form aktywności w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Niech formą zachęty dla aktualnych ósmoklasistów będzie kilka refleksji uczniów gryfowskiego liceum:

 

Wiktoria – uczennica klasy drugiej – „ … ta szkoła ma wiele możliwości  i zdobywam w niej wiedzę, która potrzebna mi będzie w dalszej edukacji i życiu. W liceum mamy historię w zakresie rozszerzonym, która bardzo mi się przyda na studiach, na przykład prawie czy politologii …”

 

Klaudia – uczennica klasy pierwszej – „… najbardziej lubię w naszej szkole wyjazdy organizowane do muzeów i do kin. Ważnym argumentem o jej wyborze była bliskość wobec mojego miejsca zamieszkania, jak również przyjazna atmosfera w niej panująca …”

 

Filipuczeń klasy drugiej – „… gryfowskie LO bardzo dobrze przygotuje mnie do studiów wyższych. W szkole mogę uczestniczyć w licznych spotkaniach z „ciekawymi”  ludźmi, a przede wszystkim brać udział w działaniach o charakterze artystyczno-teatralnych …”

 

Juliauczennica klasy drugiej – „… wybór szkoły okazał się zdecydowanie zadowalający. Mam możliwość rozwijania swoich zdolności językowych, m.in.  poprzez udział w konkursach. Oczywiście uwzględniałam w swojej decyzji bliskość ZSOiZ w Gryfowie Śląskim od mojego miejsca zamieszkania …”

 

Andrzej – absolwent „… szkoła ta dała mi wiele możliwości rozwoju. W liceum nauczyłem się systematyczności i odpowiedzialności …”

 

Jesteśmy przekonani, że ta „garść” opinii i przemyśleń naszych licealistów już teraz zachęci obecnych ósmoklasistów do wyboru nauki w gryfowskim LO,  a pozostałych do życzliwego pochylenia się nad naszą ofertą.