W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim proponuje absolwentom szkół podstawowych  naukę w Liceum Ogólnokształcącym  w dwóch nowych  klasach:

- biologiczno-chemicznej,

- informatyczno-matematycznej.

Klasa biologiczno-chemiczna

Jest ona adresowana dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania biologiczno-przyrodnicze i chemiczne, a w przyszłości podjąć studia wyższe, oparte o wiedzę z nauk ścisłych i przyrodniczych. Przedmiotami rozszerzonymi będą biologia i chemia, zaś zajęciami uzupełniającymi w tej klasie będzie biochemia. Uczniowie będą mieć okazję uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych, takich jak m.in.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny – „Eko-Planeta”, i inne.

Przyszli abiturienci będą dobrze przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych, a następnie kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów:

- medycyna,

- stomatologia,

- pielęgniarstwo,

- farmacja,

- fizykoterapia,

- ratownictwo medyczne,

- analityka medyczna,

- kosmetologia,

- biotechnologia,

- technologia chemiczna,

- inżynieria medyczna,

- ochrona środowiska,

- psychologia,

- weterynaria,

- biologia,

- chemia,

- zootechnika i inne.

Klasa matematyczno-informatyczna

To interesująca propozycja edukacyjna dla tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności matematyczne i nie wyobrażają sobie nauki i pracy bez komputera. Pragną również zgłębić wiedzę z zakresu informatyki i grafiki komputerowej.

Przedmiotami rozszerzonymi w niej będą: matematyka i informatyka z elementami grafiki.

Klasa matematyczno-informatyczna została przygotowana z myślą o absolwentach szkół  podstawowych, pragnących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętności logicznego myślenia, poprzez realizowany program do pracy samokształceniowej oraz kreatywnego powiązania problemów, a przede wszystkim rozwiązywać zagadnienia matematyczne za pomocą technologii informatycznej.

Zajęcia wyposażą uczniów tej klasy licealnej do tworzenia własnych stron internetowych, twórczej pracy z programami graficznymi oraz innych atrakcyjnych umiejętności. Będą oni mogli równie uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach matematycznych i informatycznych, prowadzonych w formie on-line, za pomocą platform e-learningowych.

Zdobyta wiedza umożliwi uczniom udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  Absolwenci klasy matematyczno-informatycznej będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki i informatyki  oraz podjąć naukę na studiach wyższych  na takich kierunkach jak:

- matematyka,

- fizyka,

- informatyka,

- elektronika,

- telekomunikacja,

- robotyka,

- mechatronika,

- robotyka i wiele innych.

 

Przyszły absolwencie klasy ósmej – Gryfowski Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim zapewni Ci wysoki poziom Twojej przyszłej edukacji w bardzo dobrze wyposażonych salach i pracowniach. Będziesz miał niepowtarzalną okazję dostępu do szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, w tym także wyjazdów do teatrów i kin, na wystawy oraz uczestniczyć w różnorodnych formach poszerzania horyzontów intelektualnych i kulturowych. Nasza Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne i staże krajowe oraz zagraniczne poprzez współpracę z przedsiębiorstwami tak na terenie Polski, jak również w wielu krajach europejskich.

Każdy uczeń jest dla nas niezwykle ważny i cenny. Doceniamy Jego indywidualność i twórczą osobowość.

Drogi uczniów podwoje naszej szkoły są dla Ciebie szeroko otwarte.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2021/2022.