Testy przeznaczone dla osób zdających egzamin zawodowy na NOWYCH ZASADACH w technikum i zasadniczej szkole zawodowej.

TESTY DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:

Testy dla zawodu zsz sprzedawca, kwalifikacja A18:

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/sprzedawca#nowy-egzamin-zawodowy

Testy dla zawodu zsz kucharz:

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/kucharz-malej-gastronomii#nowy-egzamin-zawodowy

Testy dla zawodu zsz fryzjer, kwalifikacja A19:

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/fryzjer

Testy dla zawodu zsz mechanik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M18:

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/mechanik-pojazdow-samochodowych

Przedsiębiorczość – II część egzaminu zawodowego:

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/przedsiebiorczosc

TESTY PRZEZNACZONE DLA TECHNIKUM:

Testy dla zawodu technik hotelarstwa, kwalifikacje T11, T12:

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-hotelarstwa

Testy dla zawodu technik hotelarstwa (stary egzamin):

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-hotelarstwa#stary-egzamin-zawodowy

Testy dla zawodu technik informatyk, kwalifikacja E12, E13, E14:

http://www.testy.egzaminzawodowy.info/technik-informatyk