jan_pawel_2.thmJan Paweł II – Karol Wojtyła urodził się 18.05.1920 r. w Wadowicach na Podkarpaciu, w rodzinie urzędniczej. W 1938 r. ukończył szkołę średnią
z wyróżnieniem i po maturze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wybuch II wojny Światowej 01.09.1939 r., gwałtownie je przerwał. Od 1940 r. pracował fizycznie w kamieniołomach
w Krakowie i Krakowskich Zakładach Mechanicznych „Solvay” w Borku Łabędzkim (obecnie jest to dzielnica Krakowa). Równocześnie w latach 1941-1945, studiował teologię w konspiracyjnym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie. Działał też w tym czasie w Teatrze Rapsodycznym, prezentującym wielki repertuar narodowy.

Dziewiątego września 1944 r. młody kleryk otrzymał tonsurę i niższe święcenia kapłańskie.
W roku akademickim 1945/46 zapisał się na II rok studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jedenastego listopada 1946 r. arcybiskup krakowski-kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę, który kontynuując studia filozoficzne w Rzymie, uczęszczał w latach 1946-1948 na Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu. Po powrocie do kraju był wikariuszem
w parafiach: Niegowić koło Bochni i św. Floriana w Krakowie, a także był penitencjariuszem
w Kościele Mariackim.

W 1948 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
z teologii moralnej. Na tym samym wydziale uzyskał w 1953 r. habilitację na podstawie pracy
o etyce Maxa Schellera. W 1954 r. został wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aż do wyboru na papieża kierował Katedrą i Zakładem Etyki na tej uczelni. W 1958 r. papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym Arcydiecezji Krakowskiej. Po śmierci Arcybiskupa Eugieniusza Baziaka
w 1962 r. został wybrany kapitulnym krakowskim, a rok później papież Paweł VI mianował go arcybiskupem i metropolitą krakowskim. W 1967 r. Karol Wojtyła został kardynałem. Aktywnie uczestniczył w obradach II Soboru Watykańskiego. Zajmował się problematyką objawienia, znaczeniem osoby ludzkiej, antropologią filozofii, podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. Doświadczenia prac soborowych wykorzystał do przewodniczenia Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej.

16 października 1978 kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem Janem Pawłem II. Jego pontyfikat charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem, liczne pielgrzymki zagraniczne, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój – orędzie na Światowy Dzień Pokoju, a także wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (np. Asyż 1986, Warszawa 1989). Swoje posłannictwo, jako głowa Kościoła Katolickiego, niesie na wszystkie kontynenty. Walczy
z niesprawiedliwością społeczną i nędzą, troszczy się również o rozwój kultury. Podkreśla konieczność ekumenii. Nieustannie głosi zasadę godności osoby ludzkiej i niezmienności zasad moralnych. Przeprowadził reformę prawa kanonicznego i zatwierdził nowy katechizm Kościoła Katolickiego, pierwszy od czasów Soboru Trydenckiego.

Zreorganizował Kurię Rzymską, a przede wszystkim zasłynął z licznych beatyfikacji i kanonizacji. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła II szczególne znaczenie, zwłaszcza dla Polaków, miały wizyty w Ojczyźnie (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999).

13 maja 1981 r. na życie papieża dokonano zamachu (został On postrzelony przez tureckiego zamachowca i odniósł ciężkie obrażenia).

W licznych encyklikach papieskich, Jan Paweł II podnosił ważne problemy etyczno-filozoficzne.
Do najważniejszych należały: Redemtor Hominis, Laborem Excerens, Venitatis Splendor, Evangelium Vitae.

Karol Wojtyła jest również autorem wierszy, poematów i dramatów, wydawanych najczęściej pod pseudonimem Andrzej Jawień (np. „Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”).

W 1993 r. Jan Paweł II został odznaczony przez prezydenta RP Orderem Białego Orła. Zmarł
2 kwietnia 2005 roku, po długiej i ciężkiej chorobie.

13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI zezwolił na beatyfikację Jana Pawła II udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, co jest wymagane przez prawo kanoniczne. Proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku. 1 maja 2011 roku w Święto Miłosierdzia Bożego nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II.
27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II patron naszej szkoły został kanonizowany wraz z Janem XXII w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przez papieża Franciszka