14 listopada  2016 roku, w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim , społeczność szkolna uczciła 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  .Nasza uroczystość zaszczycili swoją obecnością szanowni goście:

  • Pan Daniel Koko- Przewodniczący Pady Powiatu Lwóweckiego
  • Pan Robert Skrzypek– Przewodniczący Rady Miejsko- Gminnej w Gryfowie Śląskim
  • Pani Anna Michalkiewicz– Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim
  • Pan Lubomir Leszczyński– Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów
  • Pani Elwira Urbańska-Prezes Oddziału Gryfowskiego Związku Sybiraków  RP
  • Pan Paweł Rubaj- Biblioteka Miejsko-Gmina w Gryfowie Śląski
  • Pani  Małgorzata Ryczkowska–Vice Przewodnicząca Rady Rodziców w ZSOIZ
  • Pani Katarzyna Jezierska-Skarbnik Rady Rodziców w ZSOIZ

Otwierając  naszą Akademię Pani Małgorzata Wiśniewska- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim  Przywitała zaproszonych gości , grono pedagogiczne oraz licznie przybyłych uczniów, podziękowała również  Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za udostępnienie nam sali widowiskowej .

W swoim wystąpieniu  Pan Dyrektor wskazała na znaczenie Święta  Niepodległości  jako źródła inspiracji do wzbudzania w każdym z nas nieodkrytych jeszcze podkładów patriotyzmu i angażowania się na rzecz dobra wspólnego , zaznaczając ,że na płaszczyźnie życia szkolnego okazją do realizacji takiej postawy jest rozwijanie wiedzy i pasji , umożliwiających uzyskiwanie sukcesów w licznych konkursach i olimpiadach  , często na  szczeblu centralnym .Dopełnieniem słów Pani Małgorzaty Wiśniewskiej  o takiej formie rozumienia patriotyzmu było zaprezentowanie uczestnikom spotkania naszych najlepszych uczniów ,w tym  stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Lwóweckiego , a także liczne grono Laureatów .Nasi goście zabierając głos ,również podkreślali znaczenie istoty Święta Niepodległości dla budowania przez młode pokolenie postaw aktywności na rzecz wspólnoty jaką jest ojczyzny. W artystycznej części uroczystości Święta Niepodległości  uczniowie klas : III Liceum Ogólnokształcącego , IV Technikum Informatycznego , III Technikum Informatycznego  oraz III Technikum Leśnego , pod opieką nauczycieli( Agaty Pender, Katarzyny Romanowicz i Mieczysława Gnacha) przygotowali „spektakl ‘’słowno -muzyczno –wizualny nawiązujący do ponad XI wiekowej historii Polski .Okazją do takiej formy prezentacji naszej przeszłości była 1050 rocznica chrztu Polski .

Jesteśmy przekonani ,że udział w tej lekcji naszej  narodowej  historii był   dla jej uczestników inspiracją do rozwijania szacunku wobec licznych  pokoleń Polaków ofiarujących swoje życie dla niepodległości ojczyzny