Od sześciu lat, kiedy to w 2011 roku Sejm RP wprowadził święto będące uhonorowaniem martyrologii tych Polaków, którzy po roku 1944 odrzucili nowy porządek ustrojowy wprowadzony w naszej Ojczyźnie, każdego 1 marca czcimy w Polsce pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Tak zwane podziemie poakowskie i narodowe, wierne przysiędze danej Polskiemu Państwu Podziemnemu, nie zaprzestało walki z systemem komunistycznym, narzucanym przez tzw. władzę ludową, dążąc do odbudowy państwa na gruncie demokracji i wartości patriotycznych. Od początku istnienia tego święta, uczniowie gryfowskiego ZSOiZ przywołują wydarzenia związane z heroizmem Żołnierzy Wyklętych. W środę 1 marca uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego, IV Technikum Informatycznego oraz II Technikum Leśnego przygotowali uroczysty apel nawiązujący do dramatycznych i burzliwych wydarzeń naszej powojennej historii. Uroczystości miały podniosły charakter. Randze wydarzeniu nadawała obecność dwóch naszych pocztów sztandarowych. Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie z wielką powagą odśpiewali hymn narodowy. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Senator RP Pan Rafał Ślusarz, któremu towarzyszyła Dyrektor Biura Senatorskiego Pani Urszula Maga. Tradycyjnie już, w ważnych uroczystościach państwowych i historycznych niezmiennie uczestniczy Prezes gryfowskiego Koła Sybiraków Pani Elwira Urbańska. Uczniowie przedstawili kilka wątków i epizodów odwołujących się do wydarzeń związanych z walką Żołnierzy Wyklętych m.in. ukazując tragizm losów młodej sanitariuszki „Inki” – Danuty Siedzikówny. Ważnym elementem przekazu były działania multimedialne, wzbogacające treści i informacje przekazywane przez młodzież. Uwagę uczestników uroczystości przykuwała interesująca scenografia autorstwa Pani Agaty Pender bibliotekarza szkolnego, w której dominowały elementy tragicznych losów będących udziałem najważniejszych postaci walki patriotycznego podziemia. W wprowadzeniu do naszej uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska i nauczyciel historii Pan Mieczysław Gnach podnosili znaczenie pamięci historycznej jako istotnego elementu tworzenia przez młode pokolenie tożsamości narodowej i kształtowania postaw patriotycznych. Zabierając głos, Pan Senator Rafał Ślusarz zaakcentował znaczenie prawdy historycznej, w tym roli, którą odegrali w naszej niedawnej przeszłości Żołnierze Wyklęci, dla budowania wspólnej dla Polaków, a szczególnie dla młodego pokolenia przestrzeni społecznej, w której kreują się aktywne postawy propaństwowe. Ważną odsłoną naszych szkolnych uroczystości było złożenie przez przedstawicieli klas maturalnych, w towarzystwie dwóch pocztów sztandarowych wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową, znajdująca się na frontonie ratusza gryfowskiego. W wydarzeniu uczestniczył również Pan Senator Rafał Ślusarz. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był dla Społeczności Szkolnej ZSOiZ żywą lekcją historii i patriotyzmu.