Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim zatrudni od  września 2021 r. nauczyciela wspomagającego.

Wymagane przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej.

Podanie o zatrudnienie wraz z wymaganymi dokumentami proszę przesyłać na adres email: zsoiz.jp2@wp.pl