W imieniu własnym i uczniów kształcących się

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim  w zawodzie   technik leśnik

serdecznie dziękuję

Panu LUBOMIROWI LESZCZYŃSKIEMU

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świeradów

za stworzenie warunków do przeprowadzenia  warsztatów w zakresie posługiwania się rejestratorem leśniczego, czyli komputerem  mobilnym wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Jest on podstawowym i niezastąpionym narzędziem pracy leśników, wdrożenie którego spowodowało zunifikowanie i uproszczenie obiegu dokumentów, przyspieszyło obieg informacji i wpłynęło na uwiarygodnienie danych. Wśród aplikacji rejestratora leśniczego wymienić można m.in. programy Leśnik, Notatnik,Brakarz,eLAS_Mobile,SILP. Tego typu  urządzenia dają   możliwość wykorzystania  takich technologii, jak np. wydruki , transmisja danych i zdalne wydruki  za pomocą wbudowanych modemów GPRS, wykorzystanie GPS  do nawigacji  i pomiarów.

Dziękuję  osobą prowadzącym warsztaty

  • Pani BARBARZE  RYMASZEWSKIEJ  – St. Specjalista SL ds. LKP, strategii i komunikacji społecznej. 
  • Panu GRZEGORZOWI SZUBERTOWI - Leśniczy Leśnictwa Czerniawa.
  • Panu KRZYSZTOFOWI PACULE - Specjalista ds. Informatyki.
  • Uczniom towarzyszył Pan JAN HARBUL  -Nauczyciel przedmiotów leśnych.

Zajęcia odbyły się 09 stycznia 2018 roku w Leśnym Kompleksie Promocyjnym przy Nadleśnictwie Świeradów.                                           

      Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor ZSOiZ im.Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.