Inauguracja roku szkolnego, to jak co roku, również czas, w którym przywołujemy pamięć o wydarzeniach związanych z atakiem Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 roku. W trakcie uroczystości rozpoczęcia zajęć szkolnych 2016/2017, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, ich uczestnicy mieli okazję przywołać pamięć o tych dramatycznych dla Polaków wydarzeniach sprzed 77 laty, słuchając emocjonalnych wystąpień Dyrektor Szkoły – pani Małgorzaty Wiśniewskiej oraz księdza katechety – Krzysztofa Żmigrodzkiego. Dla młodzieży była to niepowtarzalna okazja do wzbudzenia w sobie trwałych postaw patriotycznych, opartych na przekonaniu, że historia, szczególnie ta 20 wieczna, tak ważna dla naszego narodu, trwale oddziałowuje na naszą rzeczywistość współczesną.
Dla podkreślenia znaczenia „lekcji historii” związanej z dniem 1 września, Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz społeczności uczniowskiej, w asyście naszych pocztów sztandarowych ( w tym „historycznego” sztandaru dawnej Szkoły Zawodowej), udali się na rynek gryfowski. Tam, przed tablicą upamiętniającą wszystkich przedstawicieli naszego narodu, którzy walczyli za wolną i niepodległą Polskę, została złożona wiązanka biało-czerwonych kwiatów.
Podniosłym momentem tej krótkiej uroczystości było odmówienie przez księży katechetów modlitwy za zmarłych.