Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.  Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Na bieżąco będziemy informować o szczegółach dotyczących egzaminów.

Małgorzata Wiśniewska