Plan zajęć dla turnusów realizujących kurs zawodowy w terminie 04.03.2019r.-29.03.2019r.