Plany zajęć IX-X turnusy 2S1 2F1 2K1 3F1

SPRZEDAWCA - II stopień - Termin turnusu: 10.09.2018 r. – 05.10.2018 r. - Sprzedawca 2S1 (2)

FRYZJER – II stopień -  Termin turnusu: 10.09.2018 r. – 05.10.2018 r. - Fryzjer 2F1 (4)

KUCHARZ – II stopień -Termin turnusu: 01.10.2018 r. – 26.10.2018 r. - Kucharz 2K1 (5)

FRYZJER – III stopień – Termin turnusu: 10.09.2018 r. – 05.10.2018 r. - Fryzjer 3F1 (4)