Realizacja kursów specjalistycznych trzeciego stopnia w zawodach fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych odbywać się będzie zgodnie z planem:

1. Fryzjer 3F1 (1)

2. Kucharz 3K1 (1)

3. Mechanik 3M1 (1)