22 lutego 2018 roku zostały podpisane Umowy pomiędzy Szkołą a Uczestnikami mobilności grupy I w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego pod nazwą „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Koordynator Projektu - Renata Nowak

Erasmus-mentorserasmus