SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
Panu LUBOMIROWI LESZCZYŃSKIEMU :)
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świeradów
za pomoc w przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego
R.14 -Użytkowanie zasobów leśnych.Nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik leśnik egzamin zdawali 10.02.2018
w godz.8,00-18,00 na obszarze 217 h leśnictwa LASEK.
  • Egzaminował Pan PAWEŁ ZMOROWSKI :)   egzaminator CKE
  • Asystentem technicznym był Pan JAN HARBUL :) nauczyciel ZSOiZ Gryfów Śląski,
  • Przewodniczącą zespołu nadzorującego egzamin Pani ANNA TWARDOCHLEB :) pedagog ZSOiZ Gryfów Śląski.
‼️Zapewnienie warunków zgodnych z państwowymi wymogami wymagało pracy wielu innych osób.DZIĘKUJĘ również;
  • Pani BARBARZE RYMASZEWSKIEJ :) NadleśnictwoŚwieradów
  • Pani KATARZYNIE MĘCINIE :) Nadleśnictwo Świeradów
  • Panu EDWARDOWI SZTUBIE  :) Podleśniczy Leśnictwa Lasek
  • Panu BOGDANOWI SALAWIE :) Leśniczy Leśnictwa Kotlina
  • Panu KRZYSZTOFOWI MAGIERECKIEMU :) Podleśniczy leśnictwa Kotlina.
Małgorzata Wiśniewska
dyrektor ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
obecna również ciałem i duchem na egzaminie :)