W celu zapewnienia miejsca praktyk 12 lutego 2018 roku zostało podpisane POROZUMIENIE w języku polskim i języku angielskim między naszą Szkołą a Your International Training w Irlandii  sporządzone w ramach programu POWER w oparciu o akceptację wniosku konkursowego nr 2017-1-PL01-KA102-037526 i umowę o finansowanie projektu, zawartej między Szkołą a Narodową Agencją w Polsce w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego pod nazwą „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”.

Koordynator Projektu – Renata Nowak

Yourlogo szkołyerasmus