Technik leśnik / klasa IIITL/

14 maja 2018 roku

sala nr 24

godzina 08:30

Obowiązuje mundur.

Technik informatyk /klasa IIITI/

14 maja 2018 roku

sala nr 24

godzina 10:30

Obowiązuje strój galowy.

Skład komisji egzaminacyjnej:

1. Przewodniczący – Renata Nowak

2. Egzaminator- Jan Harbul

3. Egzaminator – Kamil Kowalonek

4. Członek – Jolanta Imiołek

Kierownik szkolenia praktycznego Renata Nowak