Egzamin z praktyki zawodowej 2015/2016                                                                                                                                                                                              

L.p Klasa Termin egzaminu Miejsce egzaminu
1. Technik leśnikII TL 20.05.2016r. Sala        - nr 24 Godzina – 8:15
2. Technik informatykIII TI 06.06.2016r. Sala        - nr 24 Godzina – 8:15