Uczniowie technikum hotelarskiego w bieżącym roku szkolnym realizowali obowiązkową praktykę zawodową na promie Skania Firmy Unity Line Limited. Praktykanci na promie zapoznali się z pracą w działach: recepcja, housekeeping, kafeteria i sekcja kierowców, bary.

Na zakończenie, każdy uczeń otrzymał pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyki na promie wystawione przez Food & Beverage Managera. Zaświadczenie w formie opinii, w wersji języka polskiego oraz języka angielskiego.

560563574620