Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie kształcący się w naszej Szkole w zawodzie technik leśnik i technik informatyk będą realizować praktyki zawodowe w Irlandii.

Szkoła umożliwia swoim uczniom wdrożenie  wiedzy zdobytej w trakcie teoretycznego szkolenia zawodowego w powyższych zawodach w warunkach anglojęzycznego rynku pracy.

Od września 2017 roku praktyki odbędą się według założeń:

Leśnicy będą inwentaryzowali środowisko leśne, budowali infrastrukturę turystyczną i ścieżki dydaktyczne w posiadłości leśnej nagrodzonej przez irlandzkie ministerstwo ochrony środowiska za utrzymanie bioróżnorodności.

Informatycy będą odbywali praktyki w Izbie Przemysłowo-Handlowej tworząc i administrując strony internetowe dla początkujących przedsiębiorców.

b156338_irlandia_connemara_kylemore_abbey_connemarasligo-walking-festival2head-sligo-overview