Projekt „URATUJMY W CIĄGU ROKU MILION OSÓB!” realizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie Śląskim – „Homo Viator” przy wsparciu Starostwa Lwóweckiego. W ramach ww. zadania ratownicy medyczni pan Waldemar Skórka i pan Robert Skrzypek przeprowadzili cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach ponadgimnazjalnych w Lwówku Śląskim, Rakowicach Wielkich i Gryfowie Śląskim. Celem projektu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ratownicy medyczni, którzy przeprowadzili w sposób profesjonalny cykl szkoleń aktywizowali każdego uczestnika i pod ich czujnym okiem każdy ( bez wyjątku) uczeń musiał zaprezentować przed resztą uczestników nabywane sukcesywnie umiejętności z zakresu niesienia pierwszej pomocy. Każdy nauczył się, jak prawidłowo reagować w przypadku zagrożenia życia