5 października 2017r. w Szkole odbyło się spotkanie z rodzicami poświęcone wdrażaniu projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Rodzicom zostały przekazane wiadomości związane z:

  • ogólne informacje o projekcie
  • informacje dotyczące uczestników projektu
  • planowany harmonogram praktyk zawodowych
  • zakres wsparcia
  • zobowiązania uczestnika projektu
  • rekrutacja uczestników
  • program zajęć przygotowawczych
  • program praktyk

Erasmus-map---Copy

 

erasmus