Umysły podobnie jak spadochrony funkcjonują prawidłowo,

kiedy są otwarte. (Arystoteles)

W piątki w godzinach 15.00-16.30 odbywają się zajęcia dla maturzystów.

Cele i zadania:

- wdrożenie uczniów do systematyczności i pracowitości;

- wdrożenie do samodzielnego, twórczego myślenia;

- wzmacnianie pozytywnych emocji;

- motywowanie do podejmowania wysiłku pomimo porażek i niepowodzeń;

- rozbudzenie zainteresowania matematyką;

- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy;

- właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki poprzez zintensyfikowanie wysiłku i uzupełnienie braków w wiadomościach.

Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i oparte na świadomym wyborze uczniów. Zajęcia będą realizowane w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Przewidziane są również zajęcia blokowe – ok. 3 – 4 godzinne podczas rozwiązywania arkuszy maturalnych.