Kilka słów o mnie…

   Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Uczęszczałem do tej szkoły w latach 2006-2009 do klasy o profilu humanistycznym.  Lata spędzone w murach gryfowskiego ogólniaka wspominam bardzo pozytywnie. Do dzisiaj mam w pamięci  zatroskane twarze gryfowskich nauczycieli, ich sposób podejścia do ucznia oraz wymagania, jakie przed nami stawiali, abyśmy po zdanym egzaminie dojrzałości, potrafili samodzielnie dążyć do rozwijania i poszerzania horyzontów wiedzy, których zalążkiem były mury gryfowskiej Alma Mater. Te fundamenty wiedzy, które zdobyłem w gryfowskim liceum, pozwoliły i nadal pozwalają mi rozwijać się naukowo, jak również cieszyć się każdym nowym sukcesem. Obecnie jestem na piątym roku studiów magisterskich na jedynym otwartym w Polsce               i aprobowanym przez uniwersytety amerykańskie kierunku Public History Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to moje drugie studia. Pierwsze ukończyłem na Wydziale Nauk o Kulturze w Toruniu, po którym z wykształcenia zostałem animatorem kultury i sztuki. Wybierając kierunki studiów zawsze kierowałem się pasją i ogólnym humanistycznym zainteresowaniem. Dzięki tej pasji, nie tylko zdobyłem i nadal zdobywam wykształcenie, ale przede wszystkim w życiu zawodowo-naukowym, robię, to co lubię i mogę z tego powodu podzielić się swoimi osiągnięciami, jakie dotychczas na tym polu zdobyłem.

Czym się zajmuję…

    Od ponad 3 lat na stałe współpracuję z Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii. Praca w tej instytucji daje mi wiele możliwości rozwoju i realizacji autorskich pomysłów. Obecnie powierzono mi stanowisko Kustosza Archiwów Rapperswilskich. Opracowuję i inwentaryzuję zbiory i spuścizny po Wielkich Polakach, których los na stałe lub na większą część życia zmusił do emigracji (m.in. po takich osobach jak Jerzy Stempowski, Mackiewicz, Nowak-Jeziorański, postaci związane z Kulturą Paryską, czy po II Dywizji Strzelców Pieszych). Jest to praca niewątpliwie bardzo naukowa i wymaga dużej cierpliwości. Tą cierpliwość uzyskuje współorganizując rożne wystawy sztuki, rzeźby czy malarstwa. Jedna z wystaw, którą wspólnym wysiłkiem udało nam się zorganizować była nawet prezentowana w Sejmie RP w lutym br. W tym roku wraz z Instytutem Pamięci Narodowej udało nam się sfinalizować dużą wystawę o Polskich Żołnierzach Internowanych w Szwajcarii, do której został również wydany ponad pięciosetowy album,w którego powstawaniu, jak również przygotowywaniu dokumentacji mogłem uczestniczyć. Moja praca naukowa to również wyjazdy na różne sympozja oraz konferencje o zasięgu międzynarodowym. We wrześniu br. uczestniczyłem m.in. w 37 Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, która w tymroku odbywała się w Männedorfie w Szwajcarii.  Jako członek Towarzystwa Rapperswilskiego oraz Związku Archiwistów Polskich na stałe współpracuję z Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, jak również wspomnianym przeze mnie Instytutem Pamięci Narodowej. Niedawno również otrzymałem granta na przeprowadzenie badań naukowych w Instytucie gen. Sikorskiego w Londynie, który mam nadzieję uda mi się zrealizować z początkiem nowego roku.