Regulamin  szkolnego konkursu wiedzy czytelniczej

 

 pt. „ Znam lektury i książki”

 

I ORGANIZATORZY KONKURSU:

 

• nauczyciel  języka polskiego i biblioteki szkolnej ZSOiZ w Gryfowie Śl.,

 

II CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 

• popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży ,

 

• motywowanie do samodoskonalenia poprzez sięganie po książkę,

 

• rozwijanie pasji czytania i świadomości czytelniczej uczniów,

 

• sprawdzenie zakresu znajomości literatury dla młodzieży,

 

• uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,

 

 III ZASADY KONKURSU:

 

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów z całej szkoły,

 

• konkurs przeprowadzony będzie w bibliotece szkolnej,

 

• zadania konkursowe obejmują:

 

-  ogólną  wiedzę o książce,

 

-   znajomość lektur i innych książek,

 

-  znajomość bohaterów wybranych książek,

 

-  znajomość wybranych pisarzy oraz epok literackich, gatunków  literackich, tytułów książek.

 

 

 

• laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody, bardzo dobre ( cząstkowe) oceny z języka polskiego, pozostałym uczestnikom wręczone zostaną dyplomy.

 

• konkurs odbędzie się 11 .05. 2018r.,

 

• regulamin i wyniki  konkursu dostępne będą w bibliotece szkolnej oraz na stronie

 

internetowej szkoły.