REKRUTACJA

Od 06 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r. trwa rekrutacja uczniów kształcących się w zawodzie

technik leśnik i technik informatyk

w wieku 16-19 lat klasy: I TI, TL; III TI, TL; IV TL na wyjazd do Irlandii na praktyki zawodowe w ramach projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zainteresowani uczniowie proszeni są do złożenia formularza zgłoszeniowego do koordynatora projektu-Renaty Nowak

w terminie do 11.12.2017r.

E+ KA107erasmus