REKRUTACJA  NA   ROK  SZKOLNY  2022/2023

 

 

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II  w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa językowa,   
 • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki                                                                                                                                                                                                       
 • klasa humanistyczna,
 • rozszerzenia: język polski, język angielski
 • klasa medialno- teatralna, 
 • rozszerzenia ; język polski, język angielski
 • klasa biologiczno-chemiczna,
 • rozszerzenia: chemia, biologia z elementami biotechnologii
 • klasa matematyczno-informatyczna,   
 •  rozszerzenia: matematyka, informatyka z elementami grafiki komputerowej.                                                                                                                                                           Technikum w zawodzie;
 • technik informatyk,
 • technik organizacji turystyki,
 • technik leśnik,
 • technik hotelarstwa,        

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • magazynier-logistyk
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz
 • cukiernik
 • przetwórca mięsa
 • stolarz
 • murarz-tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik samochodowy
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH:

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

 

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA   

od  16 maja  do 20 czerwca  2022  r. (godz.15,00)- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie    przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   24 czerwca   do   13 lipca  2022  r. (godz. 15,00)- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz               o oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 13  lipca 2022 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

21 lipca 2022r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 maja do 25 lipca 2022 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 22 do 29   lipca 2022  r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone we  wniosku o przyjęcie do szkoły . W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

01 sierpnia   2022   r. (godz.14,00)-  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do szkoły.

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

od   02  do 04 sierpnia   2022 r.(godz.15,00)  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   04  sierpnia  2022 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.

16  sierpnia  2022  r.- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

23 sierpnia 2022r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 Absolwenci  szkoły podstawowej powinni zalogować się  na stronie  https://dolnoslaskie.edu.com.pl/    i  zapisać  się  do  wybranego   typu  szkoły i złożyć podanie w sekretariacie szkoły, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 75 78 13 459 w.20.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim –  Małgorzata Wiśniewska