Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami nauczania na rok szkolny 2018/2019

TUTAJ: KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

    

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSOiZ IM.JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

w sprawie rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie  zarządzenia nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                   a także terminy składania dokumentów do klas  pierwszych  szkół  ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, wprowadzam;

TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM,

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

od  01   do    20 czerwca   2018  r.- Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od   22   do   26   czerwca   2018  r.- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do   28 czerwca   2018  r.- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty i art.150 ust.7  ustawy Prawo oświatowe.

13 lipca 2018 r. -Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 17 lipca 2018 r. - Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 25   lipca 2018  r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

26    lipca   2018   r. -Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

27 lipca 2018 r. -Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc        w szkole.

TERMINY   W   POSTĘPOWANIU   UZUPEŁNIAJĄCYM

do    31   lipca  2018  r.-   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do   07  sierpnia  2018 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty i art.150 ust.7  ustawy Prawo oświatowe.

   22  sierpnia  2018  r.( z zachowaniem art.20 zc ust. 6, 7, 8, 9  ustawy o systemie oświaty  i art. 158 ust.6, 7, 8, 9 ustawy Prawo oświatowe)-Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

22 sierpnia 2018 r. - Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

do 28 sierpnia 2018 r. - Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku.W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

29 sierpnia 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

29 sierpnia 2018 r. - Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO , A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH dla DOROSŁYCH  

 od 01 do 26 czerwca 2018 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 czerwca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty.

13 lipca 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

19 lipca 2018 r. -  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjecie do szkoły dla dorosłych.

20 lipca 2018 r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

do 24 lipca 2018 r. -Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 25 lipca 2018 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7  ustawy o systemie oświaty.

10 sierpnia 2018 r. - Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

17 sierpnia 2018 r. -  Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało złożone wraz z wnioskiem o przyjecie do szkoły dla dorosłych.

21 sierpnia 2018 r. -   Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia w Gryfowie Śląskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego Nabór, tzn., że gimnazjaliści powinni zalogować się na stronie: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php i zapisać się do wybranego  typu Szkoły. 

KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim   

 w roku szkolnym 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa policyjna,
  • rozszerzenia; język angielski, język niemiecki
  • przedmioty dodatkowe :   zajęcia z samoobrony.
 • klasa językowa,
  • rozszerzenia: język angielski, język niemiecki
  • przedmiot uzupełniający- przyroda, historia i społeczeństwo,
  • przedmioty dodatkowe do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański
 • klasa biologiczno-chemiczna,
  • rozszerzenia ; biologia, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • klasa matematyczno-fizyczna,
  • rozszerzenia: matematyka, fizyka
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych :

 • po zasadniczej szkole zawodowej
  • rozszerzenia; historia , geografia
 • po gimnazjum
  • rozszerzenia; historia , geografia

Technikum w zawodzie;

 • technik przemysłu mody,
  • rozszerzenia: język angielski, chemia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik leśnik,
  • rozszerzenia: język angielski, biologia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
 • technik hotelarstwa i technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego,
  • rozszerzenia: język niemiecki, geografia
  • przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo
  • przedmiot dodatkowy- animacja czasu wolnego
 • technik informatyk i technik informatyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową
  • rozszerzenia: matematyka, historia
  • przedmiot uzupełniający – przyroda
  • przedmiot dodatkowy – projektowanie gier i grafika komputerowa

Szkoła Branżowa I stopnia :

Kształcenie w zawodach;

 • operator obrabiarek skrawających,
 • sprzedawca,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochod
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych.                                                                                                                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Jana Pawła w Gryfowie Śląskim Małgorzata Wiśniewska

                                                                                              

 

ZOBACZ, SPRAWDŹ, PRZEKONAJ  SIĘ  SAM !

MODA, ANIMACJA,PROJEKTOWANIE GIER, czyli GRYFÓW WYPRZEDZA CZAS.

W gąszczu edukacyjnych ofert szkół ponadgimnazjalnych, warto przyjrzeć się tej z Gryfowa. Dlaczego? Ponieważ wachlarz możliwości kształcenia jest tutaj szeroki.

Liceum Ogólnokształcące dla tych, którzy chcą studiować.
Proponujemy klasy:

- policyjną z rozszerzoną geografią i historią oraz przedmiotami dodatkowymi : edukacja policyjnej , zajęcia z samoobrony (od klasy pierwszej)- – językową z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim (dla zainteresowanych do wyboru: edukacja teatralna, dziennikarstwo muzyczne lub język hiszpański).

- biologiczno – chemiczną z rozszerzoną biologią i chemią,
matematyczno- fizyczną z rozszerzoną matematyką i fizyką.
Przestępczość w Polsce spada, ale może warto przemyśleć wybór  klasy licealnej – policyjnej.
Zawód ten cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym, a Policja w Polsce jest instytucją cieszącą się ponad stuletnią tradycją. Dziś zaufanie do niej deklaruje ponad 72% respondentów. Praca w Policji daje możliwość studiowania. Policjant może wybrać studia resortowe lub cywilne.

Technikum dla tych, którzy chcą szybko mieć zawód.
„ Był las, nie było nas, będzie las, nie będzie nas”
Technikum w zawodzie
- technik leśnik to alternatywa dla tych, którzy kochają przyrodę i w leśnym zaciszu chcieliby spełniać się zawodowo. Zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzi doświadczony pracownik Nadleśnictwa Świeradów, który zna las jak własną kieszeń i wie co w trawie piszczy. To oferta dla tych, którzy chcą zgłębić tajniki biologii, hodowli lasu czy łowiectwa. W przyszłości mogą studiować leśnictwo, ochronę środowiska, architekturę krajobrazu, biotechnologię, technikę rolniczą i inne.

Jeśli nie chcesz, aby Tomasz Jacyków przeglądał Twoją szafę…

Nową propozycją dla osób twórczych, pomysłowych i podążających za modą jest  technik przemysłu mody. Uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz organizacji procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.
Branża usługowa to prężnie i dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. Znajduje w niej zatrudnienie coraz więcej osób.

Na tych, którzy cenią kontakt z drugim człowiekiem, są otwarci i komunikatywnie czeka Technikum kształcące w zawodach                                       technik hotelarstwa oraz   technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego- nowość!!

Dla pasjonatów szeroko pojętej informatyki mamy dwie wspaniałe propozycje. Można kształcić się w zawodzie  technik informatyk lub technik informatyk ze specjalnością projektowanie gier i grafiką komputerową.
Szkoła Branżowa I stopnia (do tej pory Zasadnicza Szkoła Zawodowa) to możliwość zdobycia interesującego zawodu, który zapewni godne życie. To może być początek podnoszenia kwalifikacji w Szkole Branżowej II stopnia. Można wybrać dowolny zawód zgodnie z predyspozycjami, marzeniami i planami na przyszłość.

Na uczniów Szkoły Branżowej i Techników czekają ciekawe miejsca praktyk i staże, tak w renomowanych miejscach w Polsce, jak i za granicą.
Jeśli chcecie zdobyć wiedzę, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć stare pasje lub odnaleźć nowe,
przyjdźcie do ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Po lekcjach można brać udział w zajęciach :  przygotowujących do matury, informatycznych, matematycznych, artystycznych, bibliotecznych, cyklistycznych.   Dla uzdolnionych muzycznie mamy zespół muzyczny, dla ludzi o wielkim sercu – wolontariat, a dla dbających o zdrowie i ciało-siłownię.

Drodzy gimnazjaliści, rozpocznijcie nowy rok szkolny 2017/2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Jana Pawła II                   w Gryfowie Śląskim.