Politechnika Wrocławska Jelenia GóraW ramach promowania kształcenia zawodowego na wyższych uczelniach 31 marca 2016 roku w szkole miało miejsce spotkanie z Dziekanem wydziału Techniczno- Informatycznego Politechniki Wrocławskiej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jeleniej Górze Panem dr inż. Maciejem Pawłowskim. Uczniowie zostali zapoznani z podstawami kształcenia na kierunku: informatyka przemysłowa w specjalności – inteligentne systemy przemysłowe. Na tym kierunku kształceni są specjaliści w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych. Studia dają solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze związanym z informatyką i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu przemysłowych zastosowań informatyki. Kierunek „informatyka przemysłowa” przygotowuje absolwentów do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów informatyki i automatyki przemysłowej, w szczególności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Absolwent posiada zarówno umiejętności podejmowania samodzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespołowej, jak i kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z informatyką i automatyką przemysłową, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Może znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt informatyczny i  automatyki przemysłowej, u operatorów sieci  teleinformatycznych, przy eksploatacji i serwisie sprzętu informatycznego oraz automatyki przemysłowej. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w zakresie projektowania, realizacji oprogramowania i eksploatacji przemysłowych systemów informatycznych, takich jak systemy sztucznej inteligencji, systemy baz danych, sieci komputerowe, systemy multimedialne oraz do kierowanie projektami informatycznymi. Typowe dla absolwentów tej specjalności stanowiska to: informatyk, inżynier ruchu, specjalista od utrzymania i zarządzania sieciami informatycznymi, wszelkie stanowiska w działach Głównego Informatyka i Automatyka.