23 listopada 2017 r. w szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem organizacji partnerskiej

Your International Training

project manager Panią Patrycją Pilarek

związane z realizacją praktyk zawodowych w Irlandii, w ramach projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” na zasadach Programu Erasmus+.

Pani Patrycja przedstawiła ogólne informacje o programie stażowym i zasadach jego realizacji, zwyczajach Irlandczyków oraz korzyściach wynikających z udziału w mobilności uczniów.

Na drugie spotkanie umówieni jesteśmy w styczniu 2018 r., w którym wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu oraz nauczyciele zaangażowani w realizację przedsięwzięcia.

Koordynator projektu – Renata Nowak.

image2 (1)erasmus