W ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” pod nazwą „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Organizacji Partnerskiej w Irlandii project manager Patrycją Pilarek.

24 listopada 2017r. po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły i koordynatorem projektu szerszemu gronu szkolnej młodzieży przedstawiona została działalność doświadczonej irlandzkiej firmy YIT działającej w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji już od 10 lat, wniesiony wkład w realizację projektu, ogólne informacje o programie stażowym i zasadach jego odbycia, zwyczajach Irlandczyków goszczących naszych uczniów oraz korzyściach wynikających z udziału w mobilności w państwie anglojęzycznym.

Następne spotkanie już w lutym 2018r. w którym wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu oraz nauczyciele zaangażowani w realizację przedsięwzięcia.

Koordynator projektu – Renata Nowak.

image2 (1)erasmus