STAWKI UCZNIOWSKIE III 2018 – V 2018

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od III 2018 – V 2018 roku wynosi:

- klasa I – 180,67 zł (netto 155,90 zł)
- klasa II – 225,83 zł (netto 194,87 zł)                                                                                                                                                                                                          – klasa III – 271,00 zł (netto 233,84 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2017 r. wyniosło – 4.516,69 zł.