STAWKI UCZNIOWSKIE VI 2019 – VIII 2019

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od VI 2019 – VIII 2019 roku wynosi:
- klasa I – 198,04 zł (netto 170,89 zł)
- klasa II – 247,55 zł (netto 213,62 zł)
- klasa III – 297,06 zł (netto 256,33 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2019 r. wyniosło – 4.950,94 zł