Mechanicy samochodowi zasadniczej szkoły zawodowej klasy III b Cezary Strug i Szymon Jaworski oraz uczeń szkoły branżowej I stopnia klasy Ia Mateusz Mickiewicz zakwalifikowali się do projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + na dwutygodniowy staż do Francji.

Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, z innymi technologiami, kulturą pracy czy z różnymi rozwiązaniami branżowymi. Poznają zasady zakładania działalności gospodarczej w krajach UE, udoskonalą swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego i branżowego poprzez udział w 21 godzinnym kursie językowym przed wyjazdem oraz podczas odbywania stażu.

Stażyści wzbogacą się o szeroko pojęte kompetencje kulturowe, nauczą się pracy w zespole międzynarodowym oraz staną się bardziej otwarci na nowe kontakty.

Wszystkie koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach projektu.

DSC_3249