Uczeń szkoły branżowej I stopnia Mateusz Mickiewicz kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych wyjechał na staż zawodowy do Francji w ramach projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”  Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +.

Uczeń miał możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, kulturą pracy oraz różnymi rozwiązaniami branżowymi, doskonalił swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego i branżowego, nawiązał nowe znajomości w grupie rówieśniczej.

received_936473793166713received_936472709833488received_936474429833316 (1)received_1304094543028589