Stypendium Prazesa Rady Ministrów uzyskali:

Justyna Więcewicz – uczennica klasy III o Liceum Ogólnokształcącego

Krzysztof Piotr Maciejewski – uczeń klasy IV T  Technikum Informatycznego.

Gratulujemy.