Czas świąteczny rozpoczął w szkole występ  zespołu muzycznego połączony z pantomimą przygotowaną przez  uczniów z klas I Tl  i III Ti przy współpracy Wychowawczyń. W trakcie inscenizacji przybył ‚wysłannik Mikołaja” obdarowując obecnych słodyczami. Miłe kolędowanie zakończyło się życzeniami Pani Wicedyrektor i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Po przedstawieniu uczniowie rozeszli się świętować  Boże Narodzenie w gronie klasowym.