Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi.  Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbywały się w latach 1265-75 w Kolonii.

W tym roku 15 czerwca mieszkańcy Gryfowa  przeszli ulicami miasta modląc się przy każdym z czterech ołtarzy. Jeden z nich był  tradycyjnie przygotowany przez pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Poczty Sztandarowe Szkoły, Dyrekcja, Nauczyciele,  Uczniowie Szkoły którzy podjęli asystę przed ołtarzem oraz Pracownicy Szkoły oddali cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.

20170615_112004 (Kopiowanie) PART_1497524883359 (Kopiowanie) PART_1497524922495 (Kopiowanie) PART_1497525064811 (Kopiowanie) PART_1497525108045 (Kopiowanie) PART_1497525129754 (Kopiowanie) PART_1497525147564 PART_1497525164700 (Kopiowanie)