12 listopada br., w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                  w Gryfowie Śląskim odbyły się nasze szkolne uroczystości 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dzień 11 listopada jest od 1938 roku świętem narodowym. Przed 96 laty, Polacy po ponad stuletniej niewoli, podjęli heroiczny wysiłek na rzecz odbudowy utraconej ojczyzny. Był to trudny, skomplikowany i rozłożony w czasie proces historyczny. Nasi rodacy, wykorzystując sprzyjające im okoliczności, wynikające z przebiegu I wojny światowej, a przede wszystkim osłabienia i upadku państw zaborczych, tworzyli lokalne ośrodki władzy dla przyszłej suwerennej Polski. Tak jak zwykle w takich okolicznościach, chwycili za broń oraz podejmowali skuteczne zabiegi dyplomatyczne wobec zwycięskiej Ententy. Przede wszystkim zaś, poprzez codzienne, a zarazem heroiczne zaangażowanie, zaczęli tworzyć podstawy niepodległego państwa, które przez kolejne 20 lat będzie będzie ojczyzną nowych generacji Polaków.

Święto Niepodległości, to nie tylko przypominanie tamtego, sprzed blisko stu laty, kolejnego już w naszych dziejach, tak ważnego miesiąca listopada, w decydujący sposób zmieniającego bieg naszej narodowej historii, ale przede wszystkim ma być ono nieustającą lekcją patriotyzmu i naszej wspólnotowej tożsamości oraz przywoływanie pamięci o chwalebnej przeszłości.

Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia 3 pocztów sztandarowych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koła w Gryfowie Śląskim.

Uroczystości uświetnili goście:

- Pan Stanisław Józef Mrówka – Starosta Lwówecki

- Pan Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

- Pani Elwira Urbańska – Prezes Zarządu Koła w Gryfowie Śląskim – Związku Sybiraków

- Pan Janusz Gałucha – Przewodniczący Zarządu Koła w Gryfowie Śląskim Polskiego Związku Niewidomych

- Pani Ewa Jaczenia – Prezes Stowarzyszenia „Pegaz”.

 

Przedstawiciele władz samorządowych, nawiązując do istoty święta narodowego, apelowali do zgromadzonej młodzieży o budowanie trwałych podstaw patriotyzmu,            w tym także tego, odwołującego się do tożsamości lokalnej, więzi z „małą ojczyzną”. Po zabraniu głosu przez Dyrektor szkoły Panią Małgorzatę Wiśniewską uczennice klasy I „o” Liceum Ogólnokształcącego – Marcelina Ryczkowska i Dominika Walaszczyk, odczytały list Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego do nauczycieli i młodzieży, w którym głowa państwa apelowała o głębokie przeżywanie narodowego święta.

W dalszej części, nauczyciele wręczyli uczniom ZSOiZ w Gryfowie Śląskim nagrody i dyplomy za uczestnictwo w przedsięwzięciach, które były realizowane od początku roku szkolnego.

Następnie zostało zaprezentowane przedstawienie, odwołujące się do najważniejszych epizodów naszej narodowej i państwowej historii. Zostało ono przygotowane przez klasę III Technikum Informatycznego i Technikum Hotelarskiego, przy trudnym do przecenienia zaangażowaniu uczniów z innych klas: Daniela Dobrowolskiego, Andrzeja Murawickiego oraz Michała Kostrzewy, a także przez szkolny zespół muzyczny, pod kierownictwem Pani profesor Eweliny Szandały, z udziałem uczennic Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Intencją autorów i wykonawców spektaklu było zaprezentowanie najważniejszych przejawów naszej tożsamości narodowej, w cokolwiek żartobliwy sposób zmieniając dotychczasową, tradycyjną formułę narodowego święta. Fenomen polskiego patriotyzmu ma mieć dla Polaków charakter uniwersalny i rozpoznawalny we wszystkich epokach historycznych. W związku z tym odnosi się on, tak do naszej dramatycznej i burzliwej przeszłości, jak również do będącej naszym udziałem teraźniejszości, ale także powinien on być trwałym przesłaniem dla kolejnych, już w przyszłości, pokoleń naszych rodaków.