W ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowanie nr: RPDS. 10.04.03-02-0002/16-00 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (IZRPDS) z dnia 05.12.2016r., realizowanego przez naszą Szkołę z Liderem Projektu firmą Robert Bosch Sp. z o. o. w Warszawie, zostało wykonane ostatnie zobowiązanie projektowe związane z sfinalizowaniem zakupu w sierpniu 2018r. Symulatora samochodu do nauki jazdy Maxelka ZML3MS przeznaczonym do użytkowania podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podnoszenia umiejętności praktycznych z przedmiotu obsługa maszyn leśnych uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik poprzez wykorzystanie multimedialnych programów wielooperacyjnych maszyn leśnych.

Szkolny koordynator projektu-Renata Nowak.

41517288_1062699220577367_3851529648018030592_n41459294_2148856862062376_3812953746413977600_n41537138_2113729582022994_4635266170566475776_n41466954_474180243083060_7623085785213829120_n