20 października 2017 r. w szkole miało miejsce szkolenie okresowe uczniów szkoły branżowej w zakresie bhp przeprowadzone przez specjalistę ds bhp Panią Ewę Kiwior-Maleszka. W tym roku szkolnym przeszkolono 16 uczniów.

Celem szkolenia było zaznajomienie młodocianego pracownika w szczególności z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i regulaminie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

DSC_3234