2 października odbyło się szkolenie klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pani Ewa Kiwior-Maleszka z zakładu Ochrony Pracy we Wrocławiu zapoznała uczniów z przepisami i zasadami bhp, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy młodocianych pracowników. Pan Dariusz Maksymczak z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu szkolił z pierwszej pomocy przedmedycznej.

DSC_1251

DSC_1245 DSC_1248 DSC_1249 DSC_1250 DSC_1251 DSC_1252