W związku z prężnie rozwijającą się branżą turystyczną ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim w roku szkolnym 2021/2022  uruchamia nowy kierunek nauczania w Technikum w zawodzie technik organizacji turystyki. Jest to idealny zawód dla osób, które interesują się turystyką, kochają podróże, chcą poznawać nowych i ciekawych ludzi oraz organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia turystyczne.

Edukacja w trakcie 5 letniego programu nauczania  umożliwi  zdobycie umiejętności i wiedzy w ramach kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego. Nieodzowną częścią w kształceniu będą praktyki zawodowe realizowane w klasie trzeciej i czwartej, a ich celem będzie opanowanie umiejętności przygotowywania imprez i usług turystycznych oraz profesjonalna obsługa klienta. Praktyki odbywać się będą w renomowanych biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych czy urzędach administracji państwowej.

Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika organizacji turystyki po zdaniu dwóch kwalifikacji zawodowych  - HGT.07.  Programowanie imprez i usług turystycznych oraz HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych,  a przede wszystkim zdobędzie takie umiejętności jak:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
 • posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej

Dodatkowe zajęcia jakie będzie realizować szkoła:

-  zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego Koła Turystycznego,

- Dzień Turysty i Przewodnika Turystycznego

- wyjazdy na targi turystyczne

- spotkania z podróżnikami

- projekty w ramach programów Unii Europejskiej.

Ukończenie szkoły umożliwi przyszłym absolwentom znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw turystyki
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej
 • organizator  imprez
 • organizator kongresów i konferencji
 • rezydent biura podróży
 • animator czasu wolnego
 • pracownik informacji turystycznej.

Po skończeniu technikum w zawodzie technik organizacji turystyki można kontynuować naukę na studiach wyższych, m.in.  na następujących kierunkach:

- turystyka i rekreacja,

- agroturystyka i hotelarstwo,

- gospodarka turystyczna,

- krajoznawstwo i turystyka historyczna,

- turystyka międzynarodowa

- turystyka, organizacja i zarządzanie lub innych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne i organizację czasu wolnego. Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych, poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Kierunek pozwala zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Dane statystyczne wskazują, że zawód ten cieszy się zapotrzebowaniem pracodawców. Przygotowuje także do podjęcia studiów na uczelniach wyższych.