Ogólna charakterystyka kierunku:

 • Szkoła na podbudowie gimnazjum
 • Nauka trwa cztery lata
 • Możliwość zdawania egzaminów maturalnych
 • Możliwość uzyskania tytułu: technik hotelarstwa
 • Możliwość odbywania praktyk zagranicznych (m.in. w Austrii), a w przyszłości możliwość podpisania umowy o pracę
 • Absolwent jest przygotowany do obsługi gości indywidualnych, kongresów, konferencji, zjazdów, targów, bankietów. Może prowadzić biura podróży i informacji turystycznej
 • Absolwenci znajdują zatrudnienie w hotelach, ośrodkach wczasowych, uzdrowiskach oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Hotelarz zajmuje się wyposażaniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych. Zna i stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wiedzę z zakresu stosowania przepisów prawa dotyczących usług hotelarskich, zasad marketingu w działalności hotelarskiej, obsługi gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy. Zna zasady stosowane w  organizacji pracy w hotelu lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie. Poznaje dokumentację księgową i finansową, prowadzoną w zakładzie hotelarskim.

Podczas nauki w technikum uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w wielu prestiżowych obiektach z którymi szkoła nawiązała porozumienia tj. Hotel Pałac Wojanów, Hotel Zamek Kliczków, Hotel Pałac Brunów, Hotel Biały Kamień Świeradów Zdrój, Hotel Mercure Jelenia Góra, St. Lukas Sanatorium Hotel Świeradów Zdrój, Hotel Malinowy Dwór Świeradów Zdrój i innymi.

W ramach przedmiotu Pracownia obsługi konsumenta realizujemy współpracę z czterogwiazdkowym Hotelem Medical Spa Malinowy Dwór w Świeradowie Zdroju. Uczniowie klasy II technikum hotelarstwa w profesjonalnych warunkach przygotowują się do zawodu mając możliwość wykazania się i zastosowania w praktyce zdobytej podczas lekcji wiedzy. Zajęcia praktyczne odbywają się w poszczególnych działach hotelu:

 • recepcja,
 • restauracja,
 • kawiarnia,
 • kuchnia
 • służba pięter
 • dział marketingu
 • recepcja SPA
 • recepcja fizjoterapii

Uczniowie technikum hotelarskiego biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach zarówno na szczeblu szkolnym jak i pozaszkolnym (Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Najlepszy Uczeń w Zawodzie i innych)

W ramach zajęć pozaszkolnych uczniowie biorą udział w forach zawodowych oraz wycieczkach zawodoznawczych, podczas których zapoznają się ze standardami obsługi, wyposażenia oraz usługami które świadczą obiekty hotelarskie. Po odbytych  szkoleniach i konferencjach uczniowie zazwyczaj korzystają z kuchni hotelowej, a po posiłku czeka  na nich wiele niesamowitych atrakcji – basen, kręgielnia, bilard i wiele innych równie ekscytujących zajęć.