Należy odpowiedzieć na WSZYSTKIE poniżej podane pytania.

1.Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz ,że wodorotlenek chromu(III) ma charakter amfoteryczny:

a. narysuj schemat doświadczenia lub opisz słownie sposób jego wykonania, podaj użyte odczynniki(nazwy i wzory);

b. podaj obserwacje,

c. podaj wnioski,

d. napisz równania zachodzących reakcji cząsteczkowo i jonowo.

2. Napisz reakcje pozwalające na otrzymanie:

a. związków chromu na III stopniu utlenienia ze związków chromu na VI stopniu utlenienia

b. związków chromu na  VI stopniu utlenienia ze związków chromu na III  stopniu utlenienia.

 

3.Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz ,że tlenek manganu(IV) ma charakter amfoteryczny:

a. narysuj schemat doświadczenia lub opisz słownie sposób jego wykonania, podaj użyte odczynniki(nazwy i wzory);

b. podaj obserwacje,

c. podaj wnioski,

d. napisz równania zachodzących reakcji cząsteczkowo i jonowo.

4. Napisać reakcje utleniania siarczanu(IV) sodu manganianem (VII) potasu:

a. w środowisku kwasowym,

b. w środowisku obojetnym,

c. w środowisku zasadowym. W każdym przypadku podaj jak zmieni się barwa reagentów. z czym to jest związane.

Wszystkie prace muszą być napisane ręcznie, prace drukowane nie będą sprawdzane i oceniane.

Nieprzekraczalny  termin oddawania prac – 04 listopada 2016r!