TERMINARZ  KURSÓW  ZAWODOWYCH

KLAS WIELOZAWODOWYCH

III  STOPNIA

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018.

Zawód

Termin kursu

Miejsce kursu

wędliniarz 02.10.2017-29.10.2017 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul.Botaniczna 58, tel.684513888
fryzjer         3F1 01.02.2018-28.02.2018 Jeleniogórski Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41
mech.poj.sam. 3M1 01.02.2018-28.02.2018 Jeleniogórski Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41
sprzedawca 3S1 01.03.2018-28.03.2018 Jeleniogórski Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41
piekarz 30.10.2017- 24.11.2017

bez 01.11.2017

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy Świdnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 tel. 0748524076 wew. 28
kucharz      3K1 01.02.2018-28.02.2018 Jeleniogórski Ośrodek Dokształcania Zawodowego, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 39/41
stolarz 04.09.2017-29.09.2017 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Jawor, ul.Wrocławska 30a, tel. 076 8703088
operator obrabiarek skrawających 06.11.2017-01.12.2017 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Jawor, ul.Wrocławska 30a, tel. 076 8703088
cukiernik 30.10.2017- 24.11.2017

bez 01.11.2017

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy Świdnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 tel. 0748524076 wew. 28