Od października bieżącego roku szklonego teatr szkolny przygotowuje się do wystawienia kilku scenek na podstawie rosyjskiej prozy dziewiętnastowiecznej. Wystawimy sztuki, które powstały na kanwie nowel A. Czechowa ,,Śmierć urzędnika” i ,,Dyplomata”.