Wyróżnieni uczniowie: Damian Wroński, Jakub Wolar, Maksim Potapow, Mateusz Mickiewicz, Szymon Jaworski, Jakub Rudnik, Jacek Tyszkowiec, Bartosz Kudła i Michał Grubizna brali udział w stażu zawodowym w ramach projektu realizowanego z firmą Robert Bosch w Warszawie pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praktyka miała miejsce w Bosch Serwis PPUH Wojtas w Jeleniej Górze, w terminie: 03.01.2018 – 30.01.2018; 02.07.2018 – 27.07.2018 oraz 30.07.2018-27.08.2018.

Celem stażu było nabycie umiejętności diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych oraz organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

W stażu uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technicy leśnicy z których zawodem również powiązany jest rozwój nowych technologii i nowoczesnego przemysłu, a także obsługa gospodarki i mobilności ludzi na jej rzecz pracujących. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie wykorzystywane w branży leśnej. Dlatego niezmiernie ważne jest dostarczanie uczniom wysokojakościowych staży, dzięki którym nabędą specjalistyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe i naprawcze.

 

Szkolny koordynator projektu – Renata Nowak

davsdrdavsdrreceived_1581301945326294