Uniwersytet Opolski zaprasza na nowe kierunki studiów: Design i komunikacja społeczna oraz Socjologia. Uczelnia w 2020 roku uzyskała Certyfikat Doskonałości Kształcenia od Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

pobrane (2)