Zakończyliśmy nasz projekt „Wolontariat?- dlaczego nie?!” realizowany przez stowarzyszenie „Homo Viator” z udziałem wolontariuszy z ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, którego celem było propagowanie idei wolontariatu, krzewienie właściwych postaw społecznych i obywatelskich, angażowanie do zadań wyrabiających pozytywne cechy charakteru młodych ludzi. A także dostarczenie uczniom oferty spędzania wolnego czasu w sposób pożyteczny. Nasi wolontariusze wraz z nauczycielami odwiedzali DPS w Mirsku, gdzie spotykali się z mieszkańcami i spędzali z nimi czas na robieniu zakupów, wspólnej zabawie, spacerach lub ciekawych rozmowach. Idea wolontariatu została bardzo mocno rozpropagowana. Uczestnicy projektu wzmocnili swoją empatię i zaangażowanie do pracy zespołowej.  

Dziękujemy naszym wolontariuszom: Aleksandrze Dubaniewicz, Kamili Cybulskiej, Aleksandrze Orzełek, Wanessie Kowalik, Dominice Walaszczyk, Martynie Porzuc, Aleksandrze Twardochleb, Aleksandrze Sieradzkiej, Sylwii Krawiec, Michałowi Kostrzewie, Karolinie Chomiak, Piotrowi Mice, Dawidowi Reutowi ,Nikoli Wikarskiej, Magdalenie Kostrzewie, Agnieszce Śmiernow, Ewelinie Trajewskiej, Anicie Zglińskiej, Andrzejowi Murawickiemu, Paulinie Kobusiak, Annie Woźniak, Pauli Paszkowskiej, Natalii Zielonce, Patrycji Zielonce, Magdalenie Moskalik, Magdalenie Ignatowicz, Marcie Pisarczyk  za zaangażowanie i chęć pomocy potrzebującym.